Friday, June 27, 2008

It´s all about The Little Things:

Det var mer än ett år sedan vi tog båten från Buenos Aires till Colonia i Uruguay och mötte en svensk som introducerade oss i den argentinska hostallvärlden. Idag tar vi inte båten men bussen för en liten reunion. Ciao boludos!
.

No comments: