Wednesday, July 09, 2008

It´s all about Books III:

Jag läser Boven i mitt drama kallas kärlek just nu (Unni Drugge rocks!) och som ett litet mellanspel läste jag Linn Ullmans Innan du Somnar - en lagom söt bok som var helt okej men ingen jag kommer minnas särskilt länge. Parallellt med Drougges bok läser jag även Camus Pesten.
.
Jag vet inte varför egentligen, men jag måste alltid läsa två-tre böcker parallellt. Mitt sommarjobb på Sun:s kundtjänst är perfekt eftersom det mellanåt är så lugnt att jag lätt kan sitta och läsa både böcker, bloggar och garva med mina kollegor.

No comments: