Saturday, July 19, 2008

It´s all about ännu en Artikel om SD:

Issi hittade denna artikel som återigen visar hur "humana" SD är...
.
"Sd-utspel vållade het flyktingdebatt
.
Borås 2007-12-14 Uppdaterad 2007-12-14
.
Sverigedemokraterna ville stoppa beslutet att Borås skall ta emot ensamma flyktingbarn. Förslaget väckte starka reaktioner bland alla de övriga partierna i kommunfullmäktige.
.

Borås kommer att teckna ett avtal med Migrationsverket som innebär att kommunen tar emot fem ensamma flyktingbarn under ett år.
.
Helt fel, tyckte William Petzäll (sd) och reserverade sig mot beslutet i kommunfullmäktige. Fler flyktingar ökar utanförskapet, menade han och ansåg att Borås tagit emot för många invandrare på alltför kort tid.
– Invandringspolitiken har fallerat totalt, hävdade han. Det handlar om ungdomar som kommer hit och det ökar anhöriginvandringen.
Men ledamöter från samtliga övriga partier försvarade beslutet.

– Vi skall se invandrare och flyktingar som en tillgång och ingen belastning. Jag tror att jag har betalt en hel del skatt till din utbildning, sa Alfio Franco (m) och tog upp hur han själv en gång kom till Sverige.
– När skall det gå upp för er att det handlar om människor som inte skulle vilja lämna sitt hemland om de haft möjlighet, sa Anne-Marie Ekström (fp).
Lena Palmén (s) tyckte William Petzäll skulle läsa på bättre och redovisade statistik som visade att Petzälls argument att invandrare gör fler brott än svenskar inte går att bevisa. Ulrik Nilsson (m) försvarade beslutet att Borås skall ta emot de ensamma barnen och menade att flykting är inget man väljer att bli.

– Det handlar om solidaritet, empati och medkänsla, så enkelt är det, sa Lennart Andreasson (v).
Kerstin Hermansson (c) kände sig skrämd av Petzälls synpunkter och Anders Österberg (s) ansåg att sverigedemokraterna misstänkliggör barn under 18 år.

– Som man sår får man skörda, sa Anna Grahn (vägv) och menade att visar man empati får man empati tillbaka.
William Petzäll krävde votering om sitt förslag som röstades ner med 72 röster mot en. Inte heller vann hans motion om att införa kommunalt språktest för nya medborgare något gehör hos ledamöterna"

.


2 comments:

Erica said...

muhahhaha, 72 röster mot 1, det visar hur "rätt i tiden" SD är :)

annaluna said...

:D